ข่าวทั่วไทย » “รมว.ธรรมนัส”ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวลำปาง ด้าน”ชยพล ชมภูรัตน์” นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นำคณะ ร่วมต้อนรับอบอุ่น

“รมว.ธรรมนัส”ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวลำปาง ด้าน”ชยพล ชมภูรัตน์” นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นำคณะ ร่วมต้อนรับอบอุ่น

19 พฤษภาคม 2024
107   0

“รมว.ธรรมนัส”ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวลำปาง ด้าน“ชยพล ชมภูรัตน์” นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นำคณะ ร่วมต้อนรับอบอุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบายด้านการเกษตร พร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน 

นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ และเป็นตัวแทนชาวเมืองล้อมแรด กล่าวขอขอบคุณร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ปี พ.ศ. 2568-2570 งบประมาณก่อสร้างมูลค่ารวม 763 ล้านบาท

หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง