ข่าวด่วน » เอกรินทร์ อยู่บำรุง เบอร์ 8 ผู้สมัคร สก.เขตสวนหลวง พรรคไทยสร้างไทย ได้ลงพื้นที่หาเสียง ณ ตลาดเอี่ยมสมบัติ

เอกรินทร์ อยู่บำรุง เบอร์ 8 ผู้สมัคร สก.เขตสวนหลวง พรรคไทยสร้างไทย ได้ลงพื้นที่หาเสียง ณ ตลาดเอี่ยมสมบัติ

14 เมษายน 2022
45   0

เอกรินทร์ อยู่บำรุง เบอร์ 8 ผู้สมัคร สก.เขตสวนหลวง พรรคไทยสร้างไทย ได้ลงพื้นที่หาเสียง ณ ตลาดเอี่ยมสมบัติและดูพื้นที่ใต้สะพานข้ามแยกเพื่อจะทำที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อกับข้าวในตลาดเอี่ยมสมบัติยังขาดสถานที่จอดรถ

ทางคุณเอกรินทร์ อยู่บำรุง ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดเอี่ยมสมบัติได้เล็งเห็นพื้นที่ใต้สะพานข้ามแยกที่สามารถจะสร้างพื้นที่จอดรถให้กับพี่น้องที่มาตลาดเอี่ยมสมบัติ ต่อมาคุณเอกรินทร์ได้พาสื่อมวลชน

ลงพื้นที่ เยี่ยมชมสถานที่จะพัฒนาสวนสาธารณะและสนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทยให้กับเยาวชนในเขตสวนหลวง

และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเยาวชนหันมาออกกำลังกายโดยไม่ต้องเดินทางไปสวนสาธารณะอื่นที่อยู่ห่างไกลจากสวนหลวงโดยทางผู้สมัคร ส.ก.เขตสวนหลวง มีนโยบายอย่างแนวแน่ที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีถนนคนเดินในเขตสวนหลวงให้อย่างเป็นรูปกระทำต่อไปสำหรับโครงการที่กล่าวมาดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่เร่งด่วนต้องทำโดยทันทีในเขตสวนหลวง