ท่องเที่ยว » ททท. เชิญคณะเอกอัครราชทูตสัมผัสอัตลักษณ์ไทย เส้นทางท่องเที่ยวศาสตร์พระราชาฯ  ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

ททท. เชิญคณะเอกอัครราชทูตสัมผัสอัตลักษณ์ไทย เส้นทางท่องเที่ยวศาสตร์พระราชาฯ  ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

13 พฤศจิกายน 2020
1038   0

ในอดีตชาวบ้านละแวกใกล้เคียง “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา” ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภค พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือ และมีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา เพื่อเก็บน้ำจากห้วยแม่อิง จึงทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับผืนป่าบริเวณใกล้เคียง ทำให้ผืนป่าดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จึงได้จัดทำ “โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการศาสตร์พระราชานี้ เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่สาม โดยมีเป้าหมายในการสร้างการท่องเที่ยวแบบ New Normal และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนที่มีเอกลักษณ์ ผ่านกิจกรรมที่มีคุณค่า รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจคุณูปการของศาสตร์พระราชา ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว “ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง – โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง”วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ททท. ได้รับเกียรติจากคณะเอกอัครราชทูตร่วมเดินทางสัมผัสอัตลักษณ์ ประกอบด้วย นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน, นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgenii Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย และ นายวาลเดอมาร์ ดูบันยอฟสกี้ (H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ และภริยา ในเส้นทาง “ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง – โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง” โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง และชาวบ้านในชุมชน

สัตว์ กลายเป็น “หมอนใบชา” ให้กลิ่นชา สร้างความผ่อนคลาย ก่อนไปต่อกันที่ “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โครงการอ่างเก็บน้ำที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้าน และผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

เริ่มต้นที่ “ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง” หมู่บ้านที่อยู่หลังทิวเขาในอ้อมกอดของผืนป่า ผู้คนหล่อเลี้ยงชีวิตแห่งความสุขด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาป่า ซึ่งนำมาแปรรูปเป็นของว่าง ที่เรียกว่า “เหมี้ยง” หรือ “เมี่ยง” ในภาษากลาง จนเป็นชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่าเหมี้ยง” โดยคณะเอกอัครราชทูตได้ชมการทำหมอนใบชา ในการนำใบชาแก่อบแห้ง ก่อนจะยัดใส่ในหมอนรูป

 

ติดตามความงดงามของเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทาง ของโครงการศาสตร์พระราชา เพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/kingwisdom

#เที่ยวไทยฯลฯ #อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว