ท่องเที่ยว » ททท. ส่งเสริม “โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งเน้น Expat Tourism พาคณะเอกอัครราชฑูต ออกเดินทางท่องเที่ยวเสริมประสบการณ์ทั่วไทย มุ่งเน้นการบอกต่อ กลุ่ม Expat และ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ททท. ส่งเสริม “โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งเน้น Expat Tourism พาคณะเอกอัครราชฑูต ออกเดินทางท่องเที่ยวเสริมประสบการณ์ทั่วไทย มุ่งเน้นการบอกต่อ กลุ่ม Expat และ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

12 ตุลาคม 2020
424   0

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)​ กล่าวว่า โครงการศาสตร์พระราชานี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยในปีที่ผ่านมา พบว่า ชุมชมและโครงการพระราชดำริที่ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมลงไปพัฒนาให้นั้น มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

โดยในปีนี้ ทางโครงการมีเป้าหมายในการสร้างการท่องเที่ยวแบบ New Normal และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น และเอกลักษณ์ไทย เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนากับแนวคิดสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนด้วย “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

และปีนี้ที่จะมีความพิเศษคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพให้กับชุมชนท่องเที่ยว เพื่อสร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Norm) และสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว และการบริการให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และให้ความรู้กับชุมชน

ด้านการทำการตลาดท่องเที่ยว อาทิ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว, การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว, การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเกียรติจากคณะเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ประกอบด้วย นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr. Andrii Beshta) เอกอัครราชทูตประเทศยูเครน พร้อมภริยา, นายนิโคเลาส์ ไคเมนาคิส (H.E. Mr.Nicolaos Kaimenakis) เอกอัครราชทูตประเทศกรีซ และ นายสตะนิสลาฟ อะปิลา (H.e. Mr. Stanislav Opiela) เอกอัครราชทูตประเทศสโลวาเกีย พร้อมภริยา เข้าร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับโครงการศาสตร์พระราชาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ชิมขนมรสชาติอร่อย พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านในชุมชนบ้านเกาะเกิด และเยี่ยมชมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ในพื้นที่แก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย เช่น วัดนิเวศธรรมประวัติ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เป็นต้น โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายวัชระ กระแสร์ฉัตร นายอำเภอบางปะอิน และนายพัฒน์พงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผอ. ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

สำหรับ เส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา ที่ต่อยอดจากการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการในพระราชดำริในปีที่ผ่านมา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริปีนี้ ใน 5 พื้นที่ 5 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ คือ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง (ป่าเมี่ยง) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ชุมชนบ้านโนนกอก โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออก คือ ชุมชนบ้านท่าระแนะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด และภาคใต้ คือ ชุมชนมัจฉาสตรีท ชุมชนบ้านทุ่งมหา (ปากคลองโฮมสเตย์) โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดชุมพร และภาคกลาง คือ ชุมชนบ้านเกาะเกิด พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีวสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom

#ศาสตร์พระราชา #AmazingThailand #ศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #เที่ยวไทยฯลฯ #อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว