ข่าวทั่วไทย » “ธรรมนัส” ขึ้นเหนือ ล่องใต้ มอบสิทธิทำกินที่ดิน ส.ป.ก 4-01 ให้เกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมลุยยึดที่ดินแปลงใหญ่คืนจากนายทุนสวนปาล์มหมดสัมปทาน ที่ จ. สุราษฎร์ธานี และ จ. กระบี่ พรุ่งนี้

“ธรรมนัส” ขึ้นเหนือ ล่องใต้ มอบสิทธิทำกินที่ดิน ส.ป.ก 4-01 ให้เกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมลุยยึดที่ดินแปลงใหญ่คืนจากนายทุนสวนปาล์มหมดสัมปทาน ที่ จ. สุราษฎร์ธานี และ จ. กระบี่ พรุ่งนี้

10 ตุลาคม 2019
128   0

“ธรรมนัส” ขึ้นเหนือ ล่องใต้ มอบสิทธิทำกินที่ดิน ส.ป.ก 4-01 ให้เกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมลุยยึดที่ดินแปลงใหญ่คืนจากนายทุนสวนปาล์มหมดสัมปทาน ที่ จ. สุราษฎร์ธานี และ จ. กระบี่ พรุ่งนี้

วันนี้(10 ต.ค.62)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนเรศ ธำรงทิพยคุณ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้องโดยมี

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก) นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะให้การต้อนรับ

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก 4-01)ให้เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน หมู่ที่ 5 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 ราย และมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ ตามโครงการ “ไถ่ชีวิตโค กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 12 ราย

 

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ทางกระทรวงเกษตรฯฯได้เข้ามามอบสิทธิในที่ทำกิน ในที่ดิน ส.ป.ก. ให้พี่น้องเกษตรกรชาวแม่ฮ่องสอน จำนวน 21 ราย ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพี่น้องส่วนใหญ่ ทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งปัญหาพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ คือที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ในขณะที่พื้นที่กว่า 86 เปอร์เซ็นเป็นป่าไม้ ที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ กำกับดูแล เพราะฉะนั้นการพัฒนา

แม่ฮ่องสอน จะไม่เหมือนจังหวัดอื่น ๆ เพราะความเป็นตัวตน และอัตลักษ์ณ์ จะต้องนำหลายเรื่องมาศึกษา เพื่อแก้ปัญหา ทั้งเรื่องสิทธิที่ทำกิน ที่อยู่อาศัญ และแหล่งน้ำ ซึ่งนายกฯได้เห็นความสำคัญและมอบหมายให้ตนมาตรวจราชการและรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่า ในการแก้ปัญหาที่ดินทับฃ้อน ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมที่ดิน และ ส.ป.ก. นั้น สิ่งที่จะนำมาแก้ปัญหา คือการนำแผนที่ วันแมป มาใช้ ซึ่งจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยตนจะเดินหน้าผลักดันเข้าสู่ ครม. ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ส.ป.ก. และ กอ.รมน. เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อน

ในทางเดียวกันเพื่อเสนอ ครม.ต่อไป พร้อมกันนี้ ขอยืนยันว่า จะเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยจะจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งวันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.62 )จะเดิน

ทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งมอบพื้นที่ผืนใหญ่ให้กับสำนักงานปฎิรูปที่ดินฯ เพื่อมอบให้เกษตรกรต่อไป