ท่องเที่ยว » จังหวัดสุพรรณบุรี แถลงข่าวจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 62 จัดยิ่งใหญ่

จังหวัดสุพรรณบุรี แถลงข่าวจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 62 จัดยิ่งใหญ่

9 มกราคม 2019
479   0

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่วนราชการ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เริ่มจัดงานตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมา และได้เริ่มจัดให้มีการแสดงยุทธหัตถี ในปี 2523 รวมระยะเวลาการจัดงานจนถึงครั้งนี้ เป็นเวลา 61 ปี ในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 15 วัน 15 คืน ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมที่สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดง แสง สี เสียง สงครามยุทธหัตถีอันยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริง เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ได้จัดการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๑๑ รอบ รอบซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รอบแสดงจริง ในวันที่ ๑๘ – ๒๐, ๒๔ – ๒๗ และ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.15 น. สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีเนื้อหาการแสดงถึงอัจฉริยภาพ ของพระองค์ดำ และองค์ขาวในวัยเด็ก ฉากตัวประกันที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีรับตัวประกันคือ สมเด็จพระนเรศวรจากไทยไปกรุงหงสาวดี และได้รับการอุปการะในฐานะบุตรบุญธรรมของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งทรงโปรดปรานในอัจฉริยะภาพในด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนเรศวร ไม่ว่าจะเป็นการฟันดาบ การชนไก่หรืออื่น ๆ ซึ่งทรงชนะมังสามเกียด (พระมหาอุปราชา) เสมอ ฉากประกาศอิสระภาพของสมเด็จพระนเรศวร ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง ไทยเป็นเอกราชขาดจากกรุงหงสาวดี ฉากพระแสงดาบคาบค่าย ศึกลักไวทำมูที่แสดงถึงความสามารถในการรบบนหลังม้าของสมเด็จพระนเรศวร ฉากตัดไม้ข่มนาม ฉากกองทัพหงสาวดี ซึ่งพระเจ้านันทบุเรง รับสั่งให้พระมหาอุปราชายกทัพมาตีไทยทางด่านเจดีย์สามองค์เมืองกาญจนบุรี ประสบลางร้ายโดยเกิดลมเวรัมภา พัดฉัตรสัญลักษณ์กษัตริย์ของพระมหาอุปราชหักสะบั้น และฉากมหาวีรกรรมยุทธหัตถี โดยสมเด็จพระนเรศวร ทรงทำมหาวีรกรรมยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาได้ชัยชนะ ณ สถานที่เดียวกันกับที่ใช้แสดงยุทธหัตถีฯ

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

นางดวงใจ กาญธีรานนนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี 

ให้ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสชมพระบรมเดชานุภาพ และพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา” จากภูผา สู่มหานที ณ ศาลาสถิตยุทธการ ประกอบด้วย นิทรรศการตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำเสนอในรูปแบบภาพกราฟฟิกของสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จ เช่น สระน้ำวัดปู่บัว เป็นสถานที่ที่พระองค์ใช้ชำระล้างศพทหาร ต้นโพธิ์ ที่วัดโพธิ์เจริญ เป็นสถานที่พระองค์มาประดับยศทหาร เป็นต้น และนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา” จากภูผา สู่มหานที เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น พระราชกรณียกิจฝนหลวง (เครื่องบินจำลอง) กังหันชัยพัฒนา โมเดลภูเขาจำลอง การจำลองเขื่อนกระเสียว ฝายน้ำล้น แหล่งน้ำและบ่อปลา พร้อมจุดถ่ายรูป 3 มิติ สำหรับบริเวณพื้นที่ด้านนอก จัดแสดงในรูปแบบแปลงนาสาธิต พร้อมอุปกรณ์ในการทำนา เช่น เกวียน ครกตำข้าว หีบข้าว ยุ้งข้าว กิจกรรมตำข้าว และการประดับไฟ อุโมงค์ไฟแสงสี LED อย่างสวยงาม บริเวณศาลาสถิตยุทธการ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การเดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การออกร้านธารากาชาด เฮฮาพาโชค การออกร้านนิทรรศการของ 10 อำเภอ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ประชาชน, ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, นักเรียน นักศึกษา) การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การแสดงโขน ลิเก เป็นต้น

ตามสโลแกน “สุพรรณบุรี มีดีทุกเดือน” โดยจังหวัดมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเรื่องโรงแรมที่พักที่มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ให้เลือก พร้อมบรรยากาศที่ดี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1672