บันเทิง » Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง การแสดงแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย

Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง การแสดงแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย

14 สิงหาคม 2017
784   0

13 สิงหาคม 2560 – กรุงเทพฯ เพื่อน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์สาขานานับอเนกอนันต์ นำความผาสุกร่มเย็นเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผ่านศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะ “แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้พระบารมีตลอด 70 ปีของการครองราชย์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งชาติและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานมากที่สุดในโลก แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำของเมืองไทย นำโดย อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์ เจ้าของ แบรนด์ La Famille และ  สายวลี สาครจิตร เจ้าของ แบรนด์ La Lune ร่วมกับอีก 5 แบรนด์ดัง ได้แก่ Cara Kids / Alisa / Little Bella / Fairy Fay


และ Baby captain จึงได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง” การแสดงเดินแฟชั่นโชว์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย ผ่านเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่ายิ่งใหญ่และมีความหมายต่อความรักและความผูกพัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางตามที่พระองค์ทรงทำคุณความดีตลอดพระชนม์ชีพขึ้น ​อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วีรินพัฒน์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ La Famille เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ว่า “งาน Little Sprouts Runway ๒๐๑๗ : ๙ ตามที่พ่อทำ จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง เ ป็นงานการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์เด็กจากแบรนด์เสื้อผ้าเด็กชั้นนำของเมืองไทยหลายแบรนด์ดังในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายโครงการจาก 4,000 กว่าโครงการตลอด 70 ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำลำบากพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนอาณาประชาราษฎรชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกถิ่นที่ทุรกันดาร จนก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่า เป็นแหล่งชุบชีวิต สร้างรายได้เศรษฐกิจสู่ชาวไทยและประเทศไทยตราบถึงทุกวันนี้ สิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อพวกเรา

นั้นมิอาจเทียบได้กับสิ่งที่พวกเราคิดทำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระเมตตามหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเราชาวไทย วันนี้เราจึงอยากจะร่วมใจกันจัดงานที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่พวกเราชาวไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำการเดินแฟชั่นโชว์มาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งแรกของเมืองไทย ผสมผสานกับการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่และอยู่ในความทรงจำของพวกเราถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์หลายต่อหลายบทเ%