เกษตร » เกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดทัพ 36 ร้านค้าออกจำหน่ายงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2

เกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดทัพ 36 ร้านค้าออกจำหน่ายงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2

19 กรกฎาคม 2017
1196   0

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรและอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

นายชลธี ยังตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยถึงผลสำเร็จการจัดงานเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1 ซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ว่า มีการตอบรับจากประชาชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก  ส่วนใหญ่ผู้มาร่วมงานจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาตรฐานตัว Q อาทิ ข้าวไรซ์เบอรี่ของวิสาหกิจชุมชนทรัพย์ขุนศรี  ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ มังคุด  สละ และกล้วยน้ำว้า จากฟาร์มลุงเครา โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานทั้ง 36 ร้านค้า เป็นสินค้าที่ปราศจากสารเคมีทั้งสิ้น   ภายใต้นโยบาย ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีแต่หันมาให้ใช้สารชีวภาพแทน

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชน สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร  ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง  จึงจัดงานเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2  ขึ้นอีกครั้ง  ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดี

“ นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญด้านธุรกิจ การบริการรวมทั้งอุตสาหกรรมในพื้นที่จำนวนมากซึ่งความเจริญเติบโตนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงหนุนของอาชีพทำการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี

เพราะเป็นจังหวัดปริมณฑลและใกล้กับกรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นตลาดบริโภคสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดขณะเดียวกันเกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ในด้านการผลิตและการจัดการจึงสามารถพัฒนา          ให้เป็นผู้ผลิตและเป็นนักธุรกิจเกษตรที่ดีได้ ” นายนิสิตกล่าว

สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 นี้จะมีกิจกรรมการแสดงโชว์ศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร (พืชผัก) โดยจัดเป็นอุโมงค์พืชผักพร้อมให้ความรู้ในรูปแบบภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีการเล่าเรื่องแบบ infographic กิจกรรมการตกแต่งสวนโชว์ในรูปแบบบ้านและสวนในที่อยู่อาศัยของเมืองนนทบุรี กิจกรรมประกวดพืชผัก จำนวน 8 ชนิด อาทิ บวบ แตงกวา ถั่วฝักยาว และมะนาว  กิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารจากพืชปลอดภัยและการออกร้านขายค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 36 ร้านค้าขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ชิม ช็อป และถ่ายภาพที่ระลึกได้ภายในงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรหรือจีดีพีภาคเกษตร จะขยายตัวได้ถึง 3% จากช่วงต้นปีที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5-3% ทั้งนี้ เนื่องจากดัชนีราคาผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นเกือบทุกชนิด