สุขภาพ » Wellness Asia สร้างสรรค์ สุขภาพที่ดี ผู้นำด้านอาหาร และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน มานานกว่า20ปี

Wellness Asia สร้างสรรค์ สุขภาพที่ดี ผู้นำด้านอาหาร และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน มานานกว่า20ปี

8 กรกฎาคม 2017
1320   0

เวลเนส เอเชีย (WELLNESS ASIA)  ผู้นำด้านอาหาร และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน         มานานกว่า20ปี พร้อมเปิดตัวฐานผลิตแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ     โดยเน้นการผลิตอาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมีคุณภาพ       โดยใช้หลักการโภชนบำบัดเสริมสร้างสุขภาพ ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นอาหารทดแทนยา มุ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีสู่คนไทยอย่างยั่งยืนซึ่งก่อตั้งโดย

คุณอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ในปี 2538 เวลเนส เอเชีย (WELLNESS ASIA)  ผู้นำด้านอาหาร และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน         มานานกว่า20ปี พร้อมเปิดตัวฐานผลิตแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ     โดยเน้นการผลิตอาหารเสริมจากธรรมชาติเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยมีคุณภาพ       โดยใช้หลักการโภชนบำบัดเสริมสร้างสุขภาพ ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นอาหารทดแทนยา มุ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีสู่คนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อสนองภารกิจของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Thailand 4.0, Value- Based Economy” คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มด้านสุขภาพ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์ไทย

###คุณอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเนส เอเชีย (WELLNESS ASIA) ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ในงานเปิดตัว เวสเนส เอเชีย ผู้นำด้านอาหาร และ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อย่างเป็นทางการ จ.สระบุรี ###

 

High Value Services” ไปสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ในระดับสากล ซึ่งได้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค อาทิ เบญจออยล์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันดุลยภาพ, ดอกเตอร์เฮ็นน์ ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ, COCO-9 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, เพียวคอลลาเจน ไอดารา, บานาเน่ กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสุขภาพ, BALANCE COOKING OIL ที่สร้างความสมดุลของกรดไขมัน และ โอเมก้า3,6  เพื่อสุขภาพที่ดี

ในปี 2549 ร่วมกับ รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ปลูกพืชอาหาร เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค (Jerusalem Artichoke) หรือที่รู้จักกันชื่อ “แก่นตะวัน” เป็นพืชที่มี อินนูลิน คือใยอาหารธรรมชาติที่ละลายน้ำได้

ปี 2554 ก่อตั้งบริษัท เอฟแอนด์ บีเฮาส์ จำกัด เพื่อเป็นบริษัทค้นคว้า วิจัย พัฒนา และผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Food) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายตัวทางธุรกิจ

ปี 2557 เข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยแนวคิดอาหารไม่ใช่ยา แต่ดีกว่ายา โดยมี ผอ.ดร.นพ.ดำรง เชี่ยวศิลป์คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันดุลยภาพ เบญจออยล์

ปี 2559ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เวลเนส เอเชีย มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืนของผู้บริโภค อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายและพันธมิตร ทางการผลิตและการตลาด ด้วยคุณภาพระดับโลกสู่สากล โดยมีนโยบายร่วมลงทุนด้านการค้าเพื่อเป็นการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้เริ่มลงนามทำสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย , เกาหลีใต้ , ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่าง องค์กร พนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น และสังคม

 

###เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดย. ผอ.ดร.นพ.ดำรง เชี่ยวศิลป์ พร้อมด้วยผู้ร่วมเสวนา คุณอรุณพร อนุกูลไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเนส เอเชีย (WELLNESS ASIA) คุณชมพู ฟรุ๊ตตี้ แบรนด์แอมบาสเดอร์” คนแรกของบริษัท ฯ ในงานเปิดตัว เวสเนส เอเชีย ผู้นำด้านอาหาร และ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อย่างเป็นทางการ จ.สระบุรี###

ภายในงานเปิดตัวฐานผลิตแห่งใหม่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสระบุรี จะมีสาระความรู้ด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการบันเทิง โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี              เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานมีการเสวนาให้ความรู้ โดย  ผอ.ดร.นพ. หมอดำรง เชี่ยวศิลป์     มุมตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์ความสมดุลย์ของหลอดเลือดโดยผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาหารและสุขภาพ    การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมบันเทิงจากนักร้องสายสุขภาพเสียงดี       ชมพู ฟรุ๊ตตี้ กลุ่มศิลปินนักร้องอารมณ์ดี วงสินเจริญบราเธอร์ส พิธีกร ต้นตระการ พันธุมเลิศรุจี พร้อม     อิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว ที่ อ.วังม่วง มวกเหล็ก สระบุรี

มุ่งมั่น หาความรู้                 สู่การพัฒนา

รักษามาตรฐาน                    บริการประทับใจ

มีวินัย เปิดใจกว้าง               สร้างทีมที่ยิ่งใหญ่

รวดเร็ว และจริงใจ              ห่วงใยใน “สุขภาพ”